W tym miejscu będziemy publikować informacje związane z Sokołówkiem...

Od 2009r nasza organizacja jest współorganizatorem uroczystości mających na celu przywrócenie pamięci o ważnych dla ruchu ludowego wydarzeniach sprzed 100 lat, które miały miejsce na Mazowszu Północnym. Sprawa dotyczy Sokołówka, wsi położonej 4 km od Ciechanowa na terenie gminy Ciechanów. W 101 rocznicę powstania w Sokołówku pierwszej na Mazowszu Północnym szkoły rolniczej dla chłopców, w najpiękniejszej szkole na terenie gminy i Mazowsza Północnego jaką jest Publiczne Gimnazjum w Gumowie odbyło się spotkanie poświęcone temu wydarzeniu.

Przybyło wielu gości, najliczniejszą grupę stanowili ludowcy z naszego powiatu z koleżanką Elżbietą Szymanik na czele, nie zabrakło gospodarza Gminy Ciechanów, wójta Marka Kiwita. Obecny był również poczet sztandarowy i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. Al. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Podczas uroczystości Publiczne Gimnazjum w Gumowie przyjęło patronat nad pamiątkowym obeliskiem, upamiętniającym fundatora szkoły (Tomasza Klonowskiego) oraz wykonawcę testamentu (Franciszka Rajkowskiego) usytuowanym na skraju parku w Sokołówku. Uczniowie dbać będą o porządek wokół obeliska do czasu przejęcia całej nieruchomości przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, a nauczyciele zadeklarowali współpracę z powołanym przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Społecznym Komitetem Opiekuńczym Sokołówka pod przewodnictwem naszej koleżanki Marii Klonowskiej.

Czytelnik pewnie zadaje sobie pytanie: dlaczego akurat 101 rocznica...? Otóż przez wiele lat Sokołówek pozostawał w cieniu historii. Niewiele się o nim mówiło, nieliczni tylko wspominali czasem, że niegdyś była tam szkoła rolnicza. Najczęściej kojarzono to miejsce z dawnym lotniskiem, później Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną a w końcu zajazdem gastronomicznym „SOKÓŁ”. Mało kto wie, że to tu powstawały zręby ruchu ludowego na Mazowszu, to tu rodziła się oświata rolnicza. A wszystko za sprawą właściciela Sokołówka Tomasza Klonowskiego i wybitnych pozytywistów ziemi ciechanowskiej, głównie dra Franciszka Rajkowskiego i jego rodziny.

Tomasz Klonowski zapisując cały swój majątek ziemski na rzecz przyszłej szkoły rolniczej, wiedział, że ta najbardziej zaniedbana część społeczeństwa polskiego jaką byli włościanie potrzebuje oświaty, w przeciwnym razie nigdy się nie wydźwignie z nędzy i zacofania , bo ci którzy mogli cokolwiek zmienić (okupant, wielka własność obszarnicza, wreszcie plebania) nie byli tym zainteresowani.

Życzeniem Klonowskiego było, aby w tej szkole mogły się uczyć dzieci włościańskie bezpłatnie, zdobywając teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia własnych gospodarstw na „poojcowskich schedach”.

Tak właśnie wyobrażał sobie zmiany społeczne na wsi Tomasz Klonowski – można by rzec skromny właściciel ziemski. Tacy byli prawdziwi pozytywiści, zaczynali od siebie, własnym przykładem wskazując jak należy realizować program naprawczy kraju.

Niestety, przedwczesna śmierć uniemożliwiła Mu realizację tych celów. Kontynuował je dr Franciszek Rajkowski i Jego rodzina, doprowadzając dzieło do końca, dzięki czemu w 1909.r mogła ruszyć nauka w adaptowanym na ten cel budynku warsztatów dworskich w Sokołówku.

Dzisiaj Sokołówek to nadal zarośnięty, zaniedbany park. Dzięki staraniom naszej organizacji od 2009.r przestał być miejscem gdzie wywożono śmieci do lasu. -zobacz nasze działania...

Podejmując się wydobycia z głębin dziejowych Sokołówka zdajemy sobie sprawę, że przed nami długa i niełatwa droga. Dużo wody musi upłynąć w Łydyni, aby w Sokołówku znów jak przed wielu laty rozbłysły światła, aby tak jak życzył sobie jego właściciel, ,,...aby po wsze czasy miejsce to służyło społeczeństwu…’’ Powszechnie przecież wiadomo, że majątkiem Klonowskiego ,,podzieli się’’ ostatni spółdzielcy, wyprzedając go jako prywatną swoją własność. Pozostał park podworski o powierzchni 10 ha, przywróćmy mu należyty szacunek.

Może to z punktu widzenia organizacji nie jest wielka, warta zachodu sprawa w dzisiejszych realiach. Ale jest to nasza mała Ojczyzna, a pamięć o Jej historii jest obowiązkiem każdego pokolenia

Maria Klonowska
Członek PSL
Przewodnicząca Społecznego
Komitetu ds. Sokołówkaadministrator serwisu

stat4u