(kilka refleksji z okazji 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja)

1) KONSTYTUCJA 3 MAJA
Otwierała drogę do podmiotowości społeczności wiejskiej! Wspaniale rozwinął dziedzictwo Konstytucji Tadeusz Kościuszko, który pod Racławicami – szarżą kosynierów chłopskich  - rozbił silniejsze wojska Rosyjskie. Chłopi od tej pory nie tylko pracą na roli (żywią) ale i orężem (bronią) włączyli się w nurt narodowy i patriotyczny z pełną świadomością swojej siły.

2) KONSTYTUCJA MARCOWA 1921 ROKU
Konstytucja, przyjęta przez Rząd Wincentego Witosa. Pracę nad zapisami Konstytucji marcowej nadzorował Maciej Rataj. Regulowała po czasie zaborów i Pierwszej Wojny Światowej relacje miasta i wsi. A przede wszystkim otworzyła drogę do własności ziemi.

3) KONSTYTUCJA 1997 ROKU (OBOWIĄZUJĄCA DO DZIŚ)

Konstytucja obowiązująca do dziś. Przyjęta za rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Zgromadzenie Narodowe pod przewodnictwem Marszałka Adama Struzika.


Wszystkie te Konstytucje wymagały olbrzymiego wysiłku i kompromisu. Nie byłoby ich gdyby nie zaangażowanie Ruchu Ludowego. Ludowcy, jeśli chodzi o kompromis, budowanie rzeczywistości, tworzenie trwałej demokracji, od Wieków są Strażnikami Konstytucji. Budujemy, nie psujemy. Popsuć łatwo, ale zbudować coś trwałego nie jest łatwo. Do tego trzeba mądrości. Mądrości Ludowej.
Dziś mamy takie czasy, że ponownie trzeba dobrego Strażnika Konstytucji!

Konstytucja traktowana wybiórczo, ignorowana przez władzę, nie jest bezpieczną Konstytucją!

To Konstytucja zagrożona!

Tym bardziej potrzeba Polskiego Strażnika Konstytucji.

Potrzeba Zbiorowej Mądrości Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 administrator serwisu

stat4u